साहित्य

क्यान्भास र समयहरु

बसन्ती यौबनको समयफुलहरुको मग्गमगाउदो जिबनी लेपलाग्छ बाहिर हेरेप्रकृती सकल मादक छिनकुनै नबयौबना जस्तोप्रत्यक बटुवाको स्मृतिमा बसेकी ।{……स्मृती अल्प हो…}रङ्गहरुको समायोजनभित्रबनेको…